Jonkersbrug

Over Het gedicht

Voor de Jonkersbrug is nog geen opdracht gegeven. Wel bestaan er al concrete plannen. De dichter is gekozen maar nog niet benaderd. De voorbereidingen voor de Jonkersbrug gaan pas verder als er voldoende financiering is voor de uitvoering van de plannen. De Erasmusstichting Rotterdam verbond zich alvast aan deze brug voor een deel van de financiering. De ambitie is dit bruggedicht in 2020 te realiseren. Houd de website in de gaten voor updates.