over ons

open/dicht_bruggedichten is een initiatief van stichting de Zoek naar Schittering.

De ambitie is om over de Delfshavense Schie een lint van bruggedichten te realiseren. Onder, op, of nabij liefst tot 10 bruggen worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten en wandelen leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten.

We willen ook andere initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, stimuleren langs deze route gedichten of dichtregels te realiseren langs de Delfshavense Schie. We hopen dat voorbijgangers, kinderen, volwassenen, docenten gebruik maken van de route- en de doen-pagina’s op deze website om zelf aan de slag te gaan met of gewoon te genieten van poëzie.

Sinds 2020 worden wandeltours aangeboden langs alle poëzie, van de stichting maar meer nog van andere initiatiefnemers, onder de naam Poëzie langs de Schie, zie daarvoor de Tour-pagina.

Het eerste bruggedicht was de Mathenesserbrug met een bruggedicht van Daniël Dee in een ontwerp van Bart Oppenheimer, in april 2019. De Parkhavenbrug werd uitgerust met een gedicht van Ester Naomi Perquin in ontwerp van Monice Janson in mei 2020. Het derde bruggedicht is van de hand van Dean Bowen. Het duo kunstenaarsduo Bier en Brood visualiseerde in april/mei 2021 het gedicht in een muurschildering aan twee wanden bij de onderdoorgang van de brug aan de Spangense kade. We willen alle 10 de bruggen te verfraaien maar zijn daarbij afhankelijk van vergunningverlening en fondsenwerving.

Neem met vragen contact met ons op via: info@bruggedichten.nl

initiatiefnemers open/dicht_bruggedichten

Het initiatief open/dicht_bruggedichten is gestart in 2017 door Jiske Foppe. Zij richtte daarvoor stichting de Zoek naar Schittering op en realiseert ook andere projecten via de stichting. Daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf GEEN POEHA,  zaak voor poëzie waarmee ze onder meer in opdracht gevelgedichten en andere projecten uitvoert. Daniël Dee werd als eerste door haar gevraagd één van de 10 gedichten te schrijven en is coördinator Poëzie.
HIER vind je meer informatie over onder meer de criteria, de poëzie selectie en de commissie.

missie de Zoek naar Schittering
De missie van de stichting om poëzie en proza in de buitenruimte te bevorderen. Zo willen we dat er inspirerende momenten van ‘geluk en verwondering’ ontstaan door het tegenkomen van poëzie en proza in de openbare ruimte. Een mens ervaart iets, er wordt wat losgemaakt, een mijmering, overdenking, gedachte. Het kan je uit je moment halen,  inspireren, aanzetten tot creativiteit of een moment van ontspanning. Bovendien kan het een verrijking van de buitenruimte zijn.
We vinden het juist in een steeds minder talige tijd belangrijk om mooi ontworpen combinaties van beeld en taal te realiseren, om te verwijzen naar de wereld van poëzie en proza erachter.

makers colofon

uitvoering: stichting de Zoek naar Schittering
projectleider: Jiske Foppe, directeur stichting de Zoek naar Schittering
voorzitter poëziecommissie:  Daniël Dee, dichter
website ontwerp: Bjorn Planken van Studio VAST
illustraties website : Peter van Genderen
website ontwikkeling: Maarten Hunink, oprichter Not a Factory
website onderhoud: Robas
logo open/dicht_bruggedichten, website coördinatie, animatie: Bart Driessen
typografie website: font Zinnebeeld
fotografie: Paul van der Blom (Mathenesserbrug en Parkhavenbrug), Wim Barzilay (Beukelsbrug)
foto Mathenesserbrug met gedicht/boot: FotoSjors
ontwerpers bruggedichten: Bart Oppenheimer (Mathenesserbrug, panelen en plattegrond Poëzie langs de Schie) Monice Janson (Parkhavenbrug), Bier en Brood (Beukelsbrug)
dichters bruggedichten: Daniel Dee (Mathenesserbrug) Estern Naomi Perquin (Parkhavenbrug), Dean Bowen (Beukelsbrug)

Dit initiatief was nooit van de grond gekomen zonder dit bevlogen team dat stuk voor stuk bestaat uit zeer sociaal betrokken, creatieve geesten. Een enorme meerwaarde. Wij zetten ons met hart en ziel in, gingen vol erin en goed eruit, tot een prachtig eindresultaat. Dank!

Dank ook aan Kila van der Starre van Straatpoëzie.nl via wie we dankbaar gebruik maakten voor de eerste inventarisatie voor de doen-pagina.

partners en financiers

Het bruggedicht aan de Mathenesserbrug werd mogelijk gemaakt door CityLab010CBK RotterdamJob Dura fondsSTOER, en Gebiedscommissie Delfshaven. Het gedicht aan de Parkhavenbrug werd mogelijk door CityLab010CBK Rotterdam, Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, het BPD Cultuurfonds, CBK Rotterdam en Gebiedscommissie Delfshaven. Het gedicht en de muurschildering aan de Beukelsbrug worden gerealiseerd dankzij Pictortight Steunfonds, de J.E. Jurriaanse stichting, Gemeente Rotterdam, CityLab010  en Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dep. Rotterdam. De Erasmus Stichting Rotterdam en Prins Bernhard Cultuur fonds Zuid Holland dragen bij aan  de Jonekrsbrug, als die wordt gerealiseerd. Doornbos Equipment BV  en civiel adviesbureau Waterpas dragen bij met kennis en als sponsors.

Andere (kennis)partners van open/dicht_bruggedichten zijn RotterdamseDichters.nl, Poetry International, VanWijk RAILINFRA BV en De Machinist . De Machinist ligt aan de Delfshavense Schie in Rotterdam en is een ongedwongen ontmoetingsplek met vele functies, zij treden op als partner in facilitering indien nodig. Doornbos Equipment BV, leverancier van telescoop hoogwerkers, heeft zich ook verbonden aan het project. Zij zijn gevestigd langs de Delfshavense Schie, menigeen heeft hun machines boven de bomen langs de Giessenbrug zien uittorenen. Het Rotterdamse familiebedrijf draagt het project een warm hart toe en daar zijn wij heel trots op.

De selectie van de poëzie

suggesties van Rotterdammers en commissie

De poëzie voor onder en rondom de bruggen werd geselecteerd door een commissie onder leiding van Daniël Dee. Rotterdammers konden in najaar 2017 hun suggestie van welke Rotterdamse dichter zij graag werk onder, op of nabij een brug zouden willen zien met een gedicht, aan de selectiecommissie mailen. Er zijn in totaal 43 dichters en 67 gedichten door Rotterdammers aangedragen.  Hun suggesties werden meegenomen in de voorselectie, die bestond uit alle dichters en/of gedichten die door de initiatiefnemer, de commissieleden en Rotterdammers werden aangedragen. De commissie selecteerde uit de voorselectie gedichten waaruit per brug een keuze wordt gemaakt. Er wordt per brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichter omdat realisatie per brug afhankelijk is van fondsenwerving en vergunningverlening.

De commissie koos uit deze voorselectie op basis van de volgende criteria:

Criteria bij selectie poëzie voor op, onder of nabij de brug

Kwaliteit Een subjectief maar onontbeerlijk begrip, het moet in ieder geval gaan om professioneel werk.
–Lengte Afhankelijk van de afmetingen van de brug en eventuele andere technische vereisten.
–Rotterdams De poëzie is van Rotterdamse dichters; dat wil zeggen dichters die hier geboren zijn, of gewoond of gewerkt hebben of nog steeds wonen en werken, dus een duidelijke affiniteit hebben met onze stad.
–Originaliteit Het gedicht moet niet elders in de stad te vinden zijn, de dichter moet evenmin al heel vaak met andere teksten in het stadsbeeld te vinden zijn, er is ruimte voor zoveel meer.
–Eeuwigheidswaarde De inhoud moet ook over een paar jaar nog steeds interessant zijn.
–Thema Tenslotte wordt in de uiteindelijke selectie rekening gehouden met thematiek, denk daarbij bijvoorbeeld aan het water, de brug, de rivier, kanaal, verbinding, stilte, wachten, de stad, het stadsleven.

De selectiecommissie poëzie

Voorzitter van de selectiecommissie is Daniël Dee (1975).

Daniël Dee is gevraagd als coördinator Poëzie van open/dicht_bruggedichten vanuit zijn expertise als dichter, voormalig Rotterdams stadsdichter 2013-2014, redacteur en mede-oprichter van de website Rotterdamsedichters.nl, samen met Bart Driessen. Dee ambieerde tijdens zijn stadsdichterschap al gedichten onder de brug aan te brengen, realisatie van de bruggen lukte destijds echter niet. Voor de initiatiefnemer Jiske Foppe was deze combinatie van zaken reden om hem te betrekken bij open/dicht_bruggedichten en hem bovendien te vragen zelf één van de gedichten voor de selectie te schrijven. Daarmee had de handen vrij om als voorzitter van deze commissie de selectie van de overige gedichten te begeleiden.

Hij nodigde als commissieleden uit:

Christine Bosch (1983)

–eigenaar van Bosch & de Jong Boekhandelaren en zelfstandig redacteur
Bosch’ missie lijkt het om elke Rotterdammer aan het lezen te krijgen, in het bijzonder literair werk. Haar eerste boekhandel, De Balustrade, stond in Rotterdam West, praktisch tegen de Delfshavense Schie aan. Het was een plek waar je niet direct een boekhandel zou verwachten. Ze is zelf ook woonachtig in de wijk. Tegenwoordig runt ze een boekhandel in Rotterdam Zuid. Als redacteur van het ter ziele gegane tijdschrift Tortuca weet ze als ingewijde wat er gebeurt aan poëzie in de stad.

Hermen Hoek (1989)

–redacteur bij Uitgeverij Douane en leraar Nederlands
Onder het redacteurschap van Hoek zijn meerdere belangrijke dichtbundels verschenen, waaronder verschillende bundels van Rotterdamse dichters. Hij weet feilloos kwaliteit te herkennen, of waar het aan schort in een gedicht, en kan dat altijd perfect onderbouwen.

Gyz La Rivière (1976)

–kunstenaar, voormalig vormgever van poëzietijdschrift Krakatau en autoriteit op het gebied van kunst in de publieke ruimte in Rotterdam
La Rivière is al jaren, vanuit een persoonlijke fascinatie, een verwoed verzamelaar van publicaties van Rotterdamse schrijvers en met name dichters. Als kunstenaar heeft hij het standaard werk (in stripvorm) geschreven over kunst in de buitenruimte van Rotterdam. Bijna alle beelden, monumenten, gevelversieringen en muurschilderingen  komen in Rome’dam aan bod. In 2014 kwam zijn film Rotterdam 2040 uit waarin hij voorstellen doet over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. http://www.rotterdam2040.nl/.

Ontwerp gedicht op brug
Voor het ontwerp op de brug wordt per brug of per selectie bruggen een typografisch ontwerper danwel kunstenaar uitgenodigd door Stichting De zoek naar schittering. Hierbij wordt met CBK Rotterdam afgestemd. De ontwerpers baseren hun ontwerp tevens op de combinatie van het gedicht en (technische vereisten en mogelijkheden van) de brug. Naast kwalitatief inhoudelijke afwegingen is het hebben van affiniteit met Rotterdam ook uitgangspunt bij de selectie van de ontwerper(s).