lancering bruggedichten.nl

Vandaag gaat bruggedichten.nl officieel live! De website is verbonden aan het initiatief open/dicht_bruggedichten dat bruggedichten op bruggen over de Delfshavense Schie wil realiseren in Rotterdam. Ze brengt de bestaande poëzie langs de Delfshavense Schie in beeld. Zo ontstaat een aantrekkelijke route voor stadswandeling of fietstocht. De doen-pagina brengt diverse online bronnen bij elkaar om zelf aan de slag te gaan met gedichten of je verder te verdiepen.

Het strakke ontwerp met bewegende animaties in de marge is tot stand gekomen in een creatieve samenwerking tussen betrokken de sociaal bewogen en creatieve geesten van Bart Driessen, website ontwikkelaar Maarten Hunink en Studio VAST die in korte tijd met elkaar een prachtresultaat neerzetten. Beeldend kunstenaar Peter van Genderen maakte de illustraties op de bruggedichten-pagina’s.