Wallisweg

Te bevreesd

‘Wie klopt zoo luid?’
‘Maak open gezwind,
Ik ben het geluk.’
Gij zijt de wind,
De muren beven, den grendel voor!
Gij komt hier niet binnen, gij krijgt geen gehoor.
Nu is het weer rustig. –
En als het eens toch
’t Geluk geweest waar!
‘O keer, keer nog,
De deur is open, zie, hoe men u wacht.’ –
Geen woord, geen stap meer, slechts zwijgen en nacht.

Uit: ‘Verzen door Wallis’ in: Onze Eeuw. Jaargang 4, 1904

De straat is vernoemd naar deze dichteres die in Rotterdam overleed in 1925. A.S.C. Wallis is een pseudoniem van Adèle Sophia Cordelia Opzoomer (Utrecht, 21 juli 1856 – Rotterdam, 27 december 1925).  In Amsterdam (Adèle Opzoomerstraat) en Rotterdam (Wallisweg) werden straten naar haar vernoemd. In Rotterdam is Opzoomeren een begrip, met een gemeentelijke subsidie voor bewonersinitiatieven eraan verbonden. Dat gaat echter terug op de Opzoomerstraat in het Nieuwe Westen in Delfshaven in Rotterdam, die is vernoemd naar de 19e-eeuwse jurist en filosoof C.W. Opzoomer: de vader van Adèle. De naam van het gedicht is “Te bevreesd.” maar de titel werd niet op het bordje opgenomen.

Hier begin je zomaar aan een aparte wandeling, namelijk de Literaire Route Spangen. Het bordje is er één van 34 in de wijk Spangen.

René van Meer is met zijn Between Productions (B2N) de initiatiefnemer van deze Literaire route. Hij realiseerde, met de hulp van buurgenoten, huiseigenaren en woningbouwcorporaties, diverse routes in Rotterdam West waarin de historische oorsprong van Rotterdamse straatnamen is vastgelegd. Het

‘overspant 400 jaar Nederlandse poëzie. In elke straat hangen één of meer emaillen borden met daarop een gedicht, een uitspraak, of een fragment van [desbetreffende] ‘straatdichter’ met behoud van de oorspronkelijke schrijfwijze.’ (Bron: renevanmeer.nl)

Een ontzaglijk werk, krijg een indruk van de enorme omvang hier. Er is bijvoorbeeld een Historische Route Delfshaven en een Theatrale route Bospolder.

Meer werk en over A.S.C. Wallis vind je hier.